Cách Mạng Công Nghiệp 4.0: Sự Kết Nối và Sự Thay Đổi

Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Giới thiệu về khóa học

Cách mạng 4.0, còn được gọi là Cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư, là một khái niệm đang được sử dụng để mô tả sự chuyển đổi toàn diện và sâu rộng trong cách mà thế giới đang sản xuất, kết nối và tiêu dùng thông tin và công nghệ. Đây là một giai đoạn tiếp theo của sự phát triển công nghiệp và công nghệ, nơi các tiến bộ về trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa, trí tuệ nhà máy, Internet of Things (IoT), trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn đang thúc đẩy những thay đổi cách mà chúng ta làm việc, sống và tương tác với nhau.

Hiển thị thêm

Nội dung khóa học

Giới thiệu Cách Mạng Công Nghiệp 4.0
1.1. Khái niệm và nguồn gốc 1.2. Các yếu tố cấu thành: Trí tuệ nhân tạo, IoT, tự động hóa, dữ liệu lớn

Sự Hòa Quyện Của Thế Giới Vật Lý và Số Hóa
2.1. Sự kết nối thông tin từ các thiết bị và nguồn tài nguyên khác nhau 2.2. Hiện thực hóa ảo trong thế giới thực

Cơ Hội Từ Cách Mạng 4.0
3.1. Tối ưu hóa hiệu suất sản xuất và quản lý chuỗi cung ứng 3.2. Tạo dịch vụ mới dựa trên dữ liệu 3.3. Cải thiện chất lượng cuộc sống và thay đổi mô hình kinh doanh

Thách Thức và Tác Động Xã Hội
4.1. Bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư 4.2. Thất nghiệp do tự động hóa 4.3. Ảnh hưởng đến môi trường và xã hội

Ứng Dụng Cách Mạng 4.0 Trong Các Lĩnh Vực
5.1. Sản xuất và quản lý công nghiệp 5.2. Y tế và chăm sóc sức khỏe 5.3. Quản lý đô thị thông minh

Kết Luận và Triển Vọng
6.1. Tận dụng tiềm năng của Cách Mạng 4.0 6.2. Đối mặt và giải quyết thách thức một cách hiệu quả

Thảo Luận và Câu Hỏi Trả Lời
Cách Mạng Công Nghiệp 4.0 đã tạo ra sự thay đổi đáng kể trong cách chúng ta sản xuất, tiêu dùng và kết nối thông tin. Chúng ta cần hiểu và tận dụng tiềm năng của nó, đồng thời đối mặt và giải quyết các thách thức để đảm bảo tác động tích cực và bền vững trong tương lai.

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá